Etiopia magica

 

Flowers

Alberto Vascon

 

 

Canna indica - Ethiopian highlands

 

Canna indica - Ethiopian highlands

 

Canna indica - Kaffa

 

Aloe sp. (iret) - Maqdala, Wollo

 

Nymphaea sp. (bushai) - Chaffa plain, Wollo

 

Nymphaea sp. (bushai) - Lake Zway

 

Nymphaea sp. (bushai) - Afambo, Southern Dankalia

 

Euphorbia abyssinica (kulkual) - Sehnit, Eritrea

 

Euphorbia abyssinica (kulkual) - Lake Abbaya

 

Euphorbia sp. (kulkual) - Tigray

 

Echinops longisetus (kailo) - Senkelle, Awassa

 

Echinops macrochaetus (kosheshila) - Jimma

 

Echinops giganteus (kosheshila) - Lake Wonchi

 

Echinops kebericho (kebericho) - Amba Lai, Wollo

 

Bidens pachyloma (adey abeba) - Ethiopian highlands

 

Bidens pachyloma (adey abeba) - Ethiopian highlands

 

Bidens sp. (adey abeba) - Ethiopian highlands

 

Tagetes sp. (ye-aya areti)- Assosa

Tagetes sp. (ye-aya areti)- Assosa

 

Cassia didymobotrya - Jimma

 

Cassia didymobotrya - Jimma

 

Cassia singueana - Guna Guna, Eritrea

 

Cassia singueana - Guna Guna, Eritrea

 

Adenium obesum - Woyto river

 

Adenium obesum - Omo river National Park

 

Adenium obesum - Sagan river

 

Acanthus senii (kosheshila) - Dinsho, Bale

 

Acanthus sp. (kosheshila) - Jimma

 

Gloriosa abyssinica (ye-zinjero agueda) - Turmi

 

Gloriosa abyssinica (ye-zinjero agueda)- Nazret

 

Protea gaguedi - Maji

 

Helichrysum brownei - Sanetti plateau, Bale

 

Helichrysum brownei - Menz

 

Helichrysum brownei - Lake Wonchi, Shewa

 

Helichrysum formosissimum - Sanetti plateau, Bale

 

 

 

 

page 1

page 2

page 3

page 4

 

e-mail
 

Copyright

 
All photographs and articles on this web site remain
the copyright of their respective authors.
 
Etiopia magica